❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”


 


     
     
 - ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม


 
       
       
 น.ส.พิชชาภา  เหลืองอ่อน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวย
การกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

โทรศัพท์ 091-9915399

 
       
       

นางทัศนีย์ ธรรมสุข
ครู

นางสาวบรรจง หัวใจ
ครู


- ว่าง -
ครูผู้ดูแลเด็ก

       
นางสุรีย์ เอี่ยมเชื่อม
ผู้ช่วยครูจ้างเหมา

นายพงศ์ศิริ ซิ้มเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

       

 

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด :
HTML hit counter - Quick-counter.net
   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
  facebook.com/watbotchonburi
© Copyright 2018