❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”


 


     
     
 น.ส.อัญญ์ทิพา เหลืองอ่อน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
       
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวัดโบสถ์
งานบริหารการศึกษา
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

น.ส.อัญญ์ทิพา เหลืองอ่อน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.วัดโบสถ์


- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.อัญญ์ทิพา เหลืองอ่อน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
       

นางทัศนีย์ ธรรมสุข
ครู

นางสาวบรรจง หัวใจ
ครู

 
นางสาวสุรีรัตน์ เกตุแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

       

- ว่าง -
ครู

นางสุรีย์ เอี่ยมเชื่อม
ครูจ้างเหมาช่วยงานด้านการสอนเด็กเล็ก

   
       

 

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด :
HTML hit counter - Quick-counter.net
   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
  facebook.com/watbotchonburi
© Copyright 2018