❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”


 


     
     
 นายรวิน กลิ่นไพบูลย์
หัวหน้าสำนักปลัด
อบต.วัดโบสถ์

โทรศัพท์ 087-5000577

 
       

น.ส.สาวิตรี  แขกระโทก
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ


น.ส.อัยภัคค์ศร รัศพลวรวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ- ว่าง -
นิติกร


       
นางสาวเอมอร อบรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอุษณีย์ พิมพ์ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
       
นายเฉลิมศักดิ์ ทับมี
พนักงานขับรถยนต์

นายพงศ์ธรรศ วุฒิรัตน์เจริญ
พนักงานขับรถยนต์
       
นางสาวรำเพย จันทรมี
พนักงานทั่วไป

- ว่าง -
พนักงานทั่วไป
นายกัตติศักดิ์ พิทักษ์วงษ์
พนักงานทั่วไป

       

 

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด :
HTML hit counter - Quick-counter.net
   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
  facebook.com/watbotchonburi
© Copyright 2018