❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”


 


     
     
 นายรวิน กลิ่นไพบูลย์
หัวหน้าสำนักปลัด
อบต.วัดโบสถ์

โทรศัพท์ 087-5000577

 
       
 
งานบริหารทั่วไป
 
 

- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคล


 
     
นายเฉลิมศักดิ์ ทับมี
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวนิรันดา หนูงาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายพงศ์ธรรศ วุฒิรัตน์เจริญ
พนักงานขับรถยนต์
นายวงศ์ แสงธนานนท์
คนงาน
นายกิตติศักดิ์ พิทักษ์วงษ์
คนงาน

       
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน

นายอภิวรเทพ อุ่นมณีรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ


นางสาวพึงประภา สีสนิท
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาววธนิกา แช่มนิล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพีรมณฑ์ วุฒิรัตน์เจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
       
งานกฎหมายและคดี
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ว่าง -
นิติกร- ว่าง -
นักวิชาการสาธารณสุข


       
       

 

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด :
HTML hit counter - Quick-counter.net
   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
  facebook.com/watbotchonburi
© Copyright 2018