❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”


 นางสาวนิมมิตา ช่างไม้
ปลัด อบต.วัดโบสถ์
ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.วัดโบสถ์ถ์

(สายด่วน 081-8620665)- ว่าง -
รองนายก อบต.วัดโบสถ์
-
 

- ว่าง -
รองนายก อบต.วัดโบสถ์
-

- ว่าง -
เลขานุการนายก อบต.วัดโบสถ์
-
 


  

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด :
HTML hit counter - Quick-counter.net
   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
  facebook.com/watbotchonburi
© Copyright 2018