❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”


 นายอนันต์เอก รัตนเดชพงศ์สิน
นายก อบต.วัดโบสถ์
(สายด่วน 089-9192453)นายเฉลียว ทับมี
รองนายก อบต.วัดโบสถ์
(สายด่วน 081-6875949)
 

นายโสภณ กลิ่นเนียม
รองนายก อบต.วัดโบสถ์
(สายด่วน 064-1965224)
     
     

นายวินัย สิทธิสาท
เลขานุการนายก อบต.วัดโบสถ์
(สายด่วน 089-0606082)
 


  

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด :
HTML hit counter - Quick-counter.net
   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
  facebook.com/watbotchonburi
© Copyright 2018