❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”


 


     
     
 

นายไชยวัฒน์ ลี้ลือเกียรติ
วิศวกรโยธาชำนาญการ
รักษาราชแทนผู้อำนวยการกองช่าง

 
       
งานแบบแผนและก่อสร้าง
งานออกแบบและควบคุมอาคาร

- ว่าง -
นายช่างโยธา


นายไชยวัฒน์ ลี้ลือเกียรติ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

- ว่าง -
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

- ว่าง -
นายช่างเขียนแบบ

       
นายบวร พวงสิน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายเสกสรรค์ สุระกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
       

 

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด :
HTML hit counter - Quick-counter.net
   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
  facebook.com/watbotchonburi
© Copyright 2018