❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”


 


     
 

นายสมเดช วุฒิไตรรัตน์
ประธานสภา อบต.วัดโบสถ์
(สายด่วน 081-9493408)
 
       
       
 

นายประวิทย์ เข็มกรัดทอง
รองประธานสภา อบต.วัดโบสถ์
(สายด่วน 091-5596763)
 
       
       
 

นางสาวนิมมิตา ช่างไม้
เลขานุการสภา อบต.วัดโบสถ์
(สายด่วน 081-8620665)
 
       
       
       

นายนพดล แสวงวิทย์
สมาชิกสภา
อบต.วัดโบสถ์ หมู่ที่ 1

นายศุภฤกษ์ ทองนพคุณ
สมาชิกสภา
อบต.วัดโบสถ์ หมู่ที่ 2

นายทิพย์ ศรีม่วง
สมาชิกสภา
อบต.วัดโบสถ์ หมู่ที่ 3

นางบุญถม-โสภี

สมาชิกสภา
อบต.วัดโบสถ์ หมู่ที่ 4
       
       
       
       

นายสุทธิพงษ์ สุรกุล

สมาชิกสภา
อบต.วัดโบสถ์ หมู่ที่ 7

นายคำรณ ทองนพคุณ
สมาชิกสภา
อบต.วัดโบสถ์ หมู่ที่ 9

นายเกริกศักดิ์ อิฐงาม
สมาชิกสภา
อบต.วัดโบสถ์ หมู่ที่ 10

นางสาวอุไร ศรีสุวรรณ

สมาชิกสภา
อบต.วัดโบสถ์ หมู่ที่ 11
       
       
       
       
       
       
       
       
        

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด :
HTML hit counter - Quick-counter.net
   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
  facebook.com/watbotchonburi
© Copyright 2018