❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”


 


       
       
       
นางสาวนิรันดา หนูงาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพีรมณฑ์ วุฒิรัตน์เจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวกันยารัตน์ สงศ์เจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

น.ส.พิไลวรรณ กลิ่นเนียม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
       
       
นางสุรีย์ เอี่ยมเชื่อม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นายพงศ์ธรรศ วุฒิรัตน์เจริญ
พนักงานขับรถยนต์
นายเฉลิมศักดิ์ ทับมี
พนักงานขับรถยนต์

นายกิตติศักดิ์ พิทักษ์วงษ์
พนักงานทั่วไป

       
       
นายเสกสรรค์ สุระกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวงศ์ แสงธนานนท์
พนักงานทั่วไป

   
       

 

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด :
HTML hit counter - Quick-counter.net
   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
  facebook.com/watbotchonburi
© Copyright 2018