❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”


 


       
       
       
นางสาวเอมอร อบรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอุษณีย์ พิมพ์ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวกันยารัตน์ สงศ์เจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

- ว่าง -
พนักงานทั่วไป
       
       
นางสุรีย์ เอี่ยมเชื่อม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นายพงศ์ธรรศ วุฒิรัตน์เจริญ
พนักงานขับรถยนต์
นายเฉลิมศักดิ์ ทับมี
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวรำเพย จันทรมี
พนักงานทั่วไป

       
       
นายบุญทิวา  หลินเอม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

น.ส.พิไลวรรณ กลิ่นเนียม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพงศ์ศิริ ซิ้มเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายกัตติศักดิ์ พิทักษ์วงษ์
พนักงานทั่วไป

       

 

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด :
HTML hit counter - Quick-counter.net
   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
  facebook.com/watbotchonburi
© Copyright 2018