❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”


 


     
     
 นางสาวยุพิน รุ่งรัศมีวิริยะ
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
       
 - ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 
       
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
งานการเงิน

นายพณศักดิ์ พิมพ์สิน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน
- ว่าง -
นักวิชาการพัสดุ
น.ส.จิราวรรณ ก่ำบัว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน

โทรศัพท์ 089-5221289
     
นางสาวกันยารัตน์ สงศ์เจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 
น.ส.พิไลวรรณ กลิ่นเนียม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
       

 

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด :
HTML hit counter - Quick-counter.net
   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
  facebook.com/watbotchonburi
© Copyright 2018