❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”

 

  E-Sevices


◢ E-Service


แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของผู้มารับบริการที่อบต.วัดโบสถ์

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางร้องเรียน
การบริหารงานบุคลากร

แบบคำร้อง
ขอรับความช่วยเหลือของประชาชน

แบบคำร้องขอซ่อมไฟฟ้า
สังกัด อบต.วัดโบสถ์

ใบสมัครเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดโบสถ์


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด :
HTML hit counter - Quick-counter.net
   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
  facebook.com/watbotchonburi
© Copyright 2018