องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

 

ชื่อผู้ส่ง :
อีเมลล์ผู้ส่ง :
โทรศัพท์ :
เรื่อง :
ข้อความ :

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
  facebook.com/watbotchonburi
© Copyright 2023