❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”

 

 


วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 นำโดย ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและ เจ้าหน้าที่ อบต.วัดโบสถ์ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หมู่ 5 และหมู่ 11 ตำบลวัดโบสถ์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุและญาติพร้อมมอบสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

 

 

 

 

 

 

 


 

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :

   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
☎ โทรศัพท์ 
0-3816-3104-5
☰ โทรสาร 0-3816-3105
 อีเมล์ Saraban_06200613@dla.go.th, 
watbotchonburi@gmail.com