❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”

 

 

 
22/11/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ทำกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์และบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

24/09/2566
ประเพณีเทศกาลตักบาตรขนมครก จัดโดย สภาวัฒนธรรมตำบลวัดโบสถ์ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ณ วัดโบสถ์

26/09/2566
กิจกรรมเยี่ยมชมสวนสมุนไพร ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

22/09/2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงจากนอกห้องเรียน - วัดหลวงพรหมาวาส - วัดใต้ต้นลาน - วัดเกาะแก้วคลองหลวง(วัดเหนือ)

21/09/2566
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2566 เนื่องในวันมหิดล วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยทำกิจกรรมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพนัสนิคม ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอำเภอพนัสนิคม, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดโบสถ์ หมู่ที่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

18/09/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ร่วมกับปลัดอำเภอประชุมรับฟังความเห็นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อร้องเรียน

13/09/2566
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดโบสถ์ร่วมกิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์

12/09/2566
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2566 (ทำแซนวิช)

11/09/2566
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโบสถ์จัดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชดำริ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

10/09/2566
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ จัดโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวมีสุข ระหว่างผู้ปกครองและเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วัดโสธรวรารามและวัดสมานรัตนาราม เพื่อสานสัมพันธ์ครอบครัว ให้ครอบครัวใช้เวลาร่วมกัน

07/09/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์จัดโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

08/08/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมีประธานสภาฯ / สมาชิกสภาฯ / ผู้บริหาร และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

17/08/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ร่วมกับทีมสหวิชาชีพรพ.พนัสนิคม เยี่ยมผู้สูงอายุติดเตียงมีแผลกดทับบริเวณสะโพกขวา พื้นที่หมู่ 5

15/08/2566
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่6.1 (ศรีราชา) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตำบลวัดโบสถ์ดำเนินการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2566 และจากการคืนข้อมูล สำรวจบ้านทั้งหมด 40 หลังคาเรือน พบลูกน้ำ 6 หลังคาเรือน จำนวนภาชนะที่สำรวจ244 ชิ้น พบลูกน้ำ 8 ชิ้น โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ อบต.วัดโบสถ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ และ รพ.สต.วัดโบสถ์ ไม่พบลูกน้ำ

12/08/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมอำเภอพนัสนิคม ชั้น 2 อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

12/08/2566
นายอนันต์เอก รัตน์เดชพงศ์สิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ นำผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ทำบุญแด่พระสงฆ์ พิธีวางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

07/2566, 08/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ จัดโครงการ "เข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ ประจำปี พ.ศ.2566" ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ วัดดอนทอง
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ วัดโคกพุทธา
วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 ณ วัดอุทกเขปสีมาราม(วัดน้ำ)
วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ วัดศาลาแดง
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ วัดโบสถ์ มีผู้บริหาร / สมาชิกสภาอบต. / พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา


11/08/2566
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30น. นายอนันต์เอก รัตนเดชพงศ์สิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 และร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทพศิรินทร์ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์)

11/08/2566
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

10/08/2566
วันพฤหสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 8.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ มีผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.วัดโบสถ์ ข้าราชการ พนักงานอบต.วัดโบสถ์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์และโรงเรียนเทพศิรินทร์ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์) โดยทำกิจกรรมทำความสะอาดถนนสายเลียบคลอง ตั้งแต่สะพานโรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ จนถึง สะพานหน้าบ้านนางทองใบ หมู่ที่ 4

-/08/2566
คณะเจ้าหน้าที่คลังจังหวัดชลบุรีได้เข้าประเมินระบบการเงินและงบประมาณ(แบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

04/08/2566
#สภาเด็กและเยาวชนตำบลวัดโบสถ์ วันที่ 4 สิงหาคม 2566 จัดทำโครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์ โดยท่านนายกอนันต์เอก รัตนเดชพงศ์สิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์กล่าวเปิดโครงการ ท่านโสภณ กลิ่นเนียม ท่านเฉลียว ทับมี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ท่านวินัย สิทธิสารท เลขานุการนายกฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

01/08/2566
ร่วม"งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566" วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30น. ณ วัดอุทกเขปสีมาราม(วัดน้ำ)

28/07/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์จัดโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 จำนวน 5 วัด ดังนี้ วัดโบสถ์ วัดอุทกเขปสีมาราม(วัดน้ำ) วัดโคกพุทธา วัดศาลาแดง วัดดอนทอง โดยมีคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาอบต./กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/พนักงานอบต./ประธานกลุ่มผู้สูงอายุวัดโบสถ์/รพสต.วัดโบสถ์/อสม.ตำบลวัดโบสถ์/คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์และโรงเรียนเทพศิรินทร์ชลบุรี (อุทก อุปถัมภ์)/ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ร่วมกิจกรรม

28/07/2566
นายโสภณ กลิ่นเนียม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาประชาคมอำเภอพนัสนิคมชั้น ๒

26/07/2566
เวลา 13.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องใน "วันฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน" มีผู้บริหาร / สมาชิกสภา อบต. / กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน / พนักงานอบต. / ประธานกลุ่มผู้สูงอายุวัดโบสถ์ / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโบสถ์ / ชมรม อสม.ตำบลวัดโบสถ์ / ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลวัดโบสถ์ / โรงเรียนเทพศิรินทร์ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์) / โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ / ผู้ปกครองเด็กเล็ก ศพด.อบต.วัดโบสถ์ และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดโบสถ์

26/07/2566
เวลา 8.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม มีผู้บริหาร / สมาชิกสภา อบต. / กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน / พนักงานอบต. / ประธานกลุ่มผู้สูงอายุวัดโบสถ์ / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโบสถ์ / ชมรม อสม.ตำบลวัดโบสถ์ / ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลวัดโบสถ์ / โรงเรียนเทพศิรินทร์ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์) / โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ / ผู้ปกครองเด็กเล็ก ศพด.อบต.วัดโบสถ์ และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

14/07/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์จัดโครงการ "ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์" จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนางอำไพ แสงเรือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพ มาเป็นวิทยากรให้กับโครงการ

14/07/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์จัดโครงการ "ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กก่อนวัยเรียน" จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ โดยนายอนันต์เอก รัตนเดชพงศ์สิน นายกอบต.วัดโบสถ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และได้รับความอนุเคราะห์จากนางสาวพนินทรา โชคโสด นักวิชาการทันตสาธารณสุข มาเป็นวิทยากรให้กับโครงการ

29/06/2566
โครงการ "ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (การอบรมหลักสูตรยุวสาสมาธิ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 99 วัดอุทกเขปสีมาราม (วัดน้ำ) โดยนายอนันต์เอก รัตนเดชพงศ์สิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ กล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาอบต.วัดโบสถ์ร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 -นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 -นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์)

26/06/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตามโครงการ "พนัสนิคมร่วมใจรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม

23/06/2566
เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ได้รับการตรวจฟันและเคลือบฟลูออไรด์โดยนางสาวพนินทรา โชคโสด นักวิชาการทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโบสถ์

21/06/2566
กองคลัง ได้ดำเนินการออกให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เฉพาะผู้ที่ได้รับหนังสือแจ้งประเมิน) และค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยให้กับประชาชน หมู่ที่ 11

20/06/2566
กองคลัง ได้ดำเนินการออกให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เฉพาะผู้ที่ได้รับหนังสือแจ้งประเมิน) และค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยให้กับประชาชน หมู่ที่ 8

15/06/2566
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจากนายมานพ เทียมจุ๊ย ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ นางอำไพ แสงเรือง กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์พร้อมด้วยคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมพิธีในครั้งนี้

03/06/2566
นายโสภณ กลิ่นเนียม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดยร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมอำเภอพนัสนิคม

02/06/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ จัดกิจกรรม"วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566" มีคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต./ข้าราชการ/พนักงานอบต.วัดโบสถ์ พร้อมด้วยกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้อำนวยการ รพ.สต.วัดโบสถ์/สภาวัฒนธรรมตำบลวัดโบสถ์/คณะครู นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ชลบุรี(อุทกฯอุปถัมภ์)และโรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ และชมรม อสม.ตำบลวัดโบสถ์ ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

02/06/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ จัดกิจกรรม"เวียนเทียนวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566" โดยมีคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต./ข้าราชการ/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/พนักงานอบต.วัดโบสถ์ พร้อมด้วยกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้อำนวยการ รพ.สต.วัดโบสถ์/สภาวัฒนธรรมตำบลวัดโบสถ์/คณะครู นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ชลบุรี(อุทกฯอุปถัมภ์)และโรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ และชมรม อสม.ตำบลวัดโบสถ์ ร่วมกิจกรรม ณ วัดโบสถ์

29/05/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมีประธานสภาฯ / สมาชิกสภาฯ / ผู้บริหาร และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

-/05/2566
กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้ง โดยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานฯ ส.อบต.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. กศน. ผอ.และคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งส.ส. เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยมีแผ่นพับประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง


30/04/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ พร้อมด้วยชมรมผู้สูงอายุตำบลวัดโบสถ์และชมรมอสม.ตำบลวัดโบสถ์ ออกค้นหาผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ที่มีADL<11และผู้ที่กลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ หมู่7เพื่อเข้าร่วมโครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ รายใหม่


24/04/2566
- กองช่างและท่านนายอำเภอ พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่หมู่ที่ 7 เพื่อสำรวจพื้นที่เสนอโครงการขุดดินแลกน้ำ


12/04/2566
รัตนเดชพงศ์สิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติคนดีศรีเมืองชล จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 สาขาผู้บริหารท้องถิ่น จากนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ณ เวทีกลางบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


12/04/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ขอขอบคุณทาง AMATA ที่ท่านได้มอบข้าวสารจำนวน 280 ถุง เพื่อมอบให้ผู้สูงอายุในตำบลวัดโบสถ์ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566


10-11/04/2566
มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป ม.4, ม.9 และม.10


องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ร่วมกับชมรม อสม.ต.วัดโบสถ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายก่อนเทศกาลสงกรานต์ วัดโบสถ์ วัดอุทกเขปสีมาราม วัดโคกพุทธา และวัดดอนทอง

07/04/2566
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ลงพื้นที่ตรวจงาน โครงการวางท่อเหลี่ยมหน้าบ้านนายประยงค์ ทองแก้ว หมู่ที่ 1 เป็นที่เสร็จสิ้น


07/04/2566
นายอนันต์เอก รัตนเดชพงศ์สิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ นายเฉลียว ทับมี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ นางบุญเลื่อน เข็มกลัดทอง ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน และนางประจวบ ทองสนธิ ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลวัดโบสถ์ มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่ให้แก่ตัวแทนของบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ตาม

05/04/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ พร้อมด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโบสถ์ ผู้ใหญ่บ้าน และอสม.หมู่8
มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่ให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ หมู่8 ตำบลวัดโบสถ์ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะ หรืออุจจาระไม่ได้ งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วัดโบสถ์

02/04/2566
สภาวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ 2 เมษายน 2566


31/03/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันจักรีและวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โดยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ร่วมกับ ส.อบต.วัดโบสถ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตำบลวัดโบสถ์และกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ณ วัดอุทกเขปสีมาราม(วัดน้ำ) และ ถนนสายคลองกว้าง

30/03/2566
นายอนันต์เอก รัตนเดชพงศ์สิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
พร้อมด้วยกองช่างอบต.วัดโบสถ์ และเจ้าหน้าที่จากการประปาส่วนภูมิภาค อ.พนัสนิคม ลงพื้นที่สำรวจจุดติดตั้งหัวจ่ายน้ำสำหรับดับเพลิง เพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัย ในพื้นที่ หมู่ 1 หมู่ 6 หมู่ 9 และหมู่ 10

30/03/2566
กองช่าง อบต.วัดโบสถ์ ลงพื้นที่สำรวจถนน ในพื้นที่ ม.7 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป


27/03/2566
นายอนันต์เอก รัตนเดชพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ มอบแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการตามโครงการตรวจคัดกรอง แก้ไขปัญหาสายตาผู้สูงอายุและผู้พิการ ปี 2566 จำนวนผู้ได้รับแว่น 150 คน ณ อาคารอเนกประสงค์วัดโบสถ์


22/03/2566
นายอนันต์เอก รัตนเดชพงศ์สิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ นายเฉลียว ทับมี นายโสภณ กลิ่นเนียมรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
นายสมเดช วุฒิไตรรัตน์ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและ เจ้าหน้าที่ อบต. ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566 หมู่ 1 ตำบลวัดโบสถ์ จำนวน 6 ราย ซึ่งเป็นการให้กำลังใจและมอบสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

22/03/2566
อบต.วัดโบสถ์ดำเนินการติดตามเยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอด หมู่4 ตำบลวัดโบสถ์
ให้คำแนะนำเรื่องการปฎิบัติตัวหลังคลอด อาหารช่วยสร้างน้ำนม ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย6เดือน การปั๊มเก็บน้ำนม มอบไข่ไก่ที่ได้รับการสนับสนุนจากฟาร์มเลี้ยงไก่ในตำบล แนะนำการใช้สมุดDSPM ประเมินและส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ตามโครงการมหัศจรรย์ 1,000 Plus สู่ 2,500 วัน แนะนำการตรวจมารดาหลังคลอดและการรับวัคซีนเด็กตามนัด สังเกตุ อาการผิดปกติที่ต้องไปพบแพทย์

19/03/2566
นายอนันต์เอก รัตนเดชพงศ์สิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตรวจประเมินคัดกรอง แก้ไขปัญหาสายตาผู้สูงอายุและผู้พิการ ปี 2566 ผู้สูงอายุได้รับการตรวจตาโดยจักษุแพทย์และตัดแว่นสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีปัญหาทางสายตา จำนวนผู้สูงอายุและผู้พิการเข้าร่วมกิจกรรม 250 คน ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมผู้สูงอายุตำบลวัดโบสถ์ ผู้สนับสนุนงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วัดโบสถ์ ณ อาคารอเนกประสงค์วัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

18/03/2566
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วัดโบสถ์ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลวัดโบสถ์ จัดกิจกรรมโครงการตำบลวัดโบสถ์ร่วมใจ ผู้สูงวัยฟันดี ปี2566
โดยการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก อาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ (กินอร่อย สุขภาพดี ต้องมีฟันกี่ซี่ฝึกทักษะการตรวจสุขภาพช่องปากด้วยตัวเอง ฝึกทักษะการแปรงฟัน โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม 251 คน ณ อาคารเอนกประสงค์วัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

18/03/2566
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566" มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ร่วมกิจกรรม ณ ถนนบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์


18/03/2566
นายอนันต์เอก รัตนเดชพงศ์สิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ร่วมจัดงานถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566"

ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

14 / 03 / 2566
สำนักปลัดและกองช่าง อบต.วัดโบสถ์ ลงพื้นที่สำรวจปัญหา/ความต้องการของประชาชน หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 7 ต.วัดโบสถ์ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป


10 / 03 / 2566
เวลา 13.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ จัดโครงการจัดอบรมเยาวชนและประชาชนด้านกฎหมายและวินัย ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากร้อยตำรวจเอกจิรเมธ ปัญจอนันต์ รองสารวัตรปราบปราม สภอ.พนัสนิคม มาเป็นวิทยากร


10 / 03 / 2566
นายอนันต์เอก รัตนเดชพงศ์สิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ นายเฉลียว ทับมี นายโสภณ กลิ่นเนียม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์และอสม.ตำบลวัดโบสถ์ รับมอบไข่ไก่ จากผู้จัดการอรสาฟาร์ม เพื่อใช้ในโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

10 / 03 / 2566
กองช่างลงพื้นที่ ตรวจสอบอาคาร ที่มาขอใบรับรองสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่่ 5


10 / 03 / 2566
เวลา 9.00น. นายอนันต์เอก รัตนเดชพงศ์สิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลวัดโบสถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณธนกฤต โชติสุภาพ มาเป็นวิทยากร


06 / 03 / 2566
เวลา 19.00 น. ประธานสภา/สมาชิกสภา ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดโบสถ์


06 / 03 / 2566
เวลา 19.00 น. ประธานสภา/สมาชิกสภา ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดโบสถ์


05 / 03 / 2566
อบต.วัดโบสถ์ร่วมกับชมรมอสม.ตำบลวัดโบสถ์รณรงค์ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบริเวณวัดโบสถ์ ก่อนวันมาฆบูชา


03 / 03 / 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ลงพื้นที่ติดตั้งถังดับเพลิงตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลวัดโบสถ์


02 / 03 / 2566
นายอนันต์เอก รัตนเดชพงศ์สิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ได้เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติจากกรมอนามัย ให้ตำบลวัดโบสถ์พื้นที่ต้นแบบที่เป็นเลิศ(Best Practice)
การส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย ภายใต้กิจกรรมสำคัญกิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน ประจำปี2565 โดยท่านนายอำเภอพนัสนิคม ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ กรจิระเจริญ เป็นผู้มอบโล่เชิดชูเกียรติ

28 / 02 / 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดยมีประธานสภาฯ / สมาชิกสภาฯ / ผู้บริหาร และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ (อาคารชมรมผู้สูงอายุ)


27 / 02 / 2566
นายโสภณ กลิ่นเนียม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ พร้อมด้วย ชมรมจิตอาสาแม่และเด็กตำบลวัดโบสถ์และชมรมอสม.ตำบลวัดโบสถ์ ดำเนินการติดตามเยี่ยมมารดาและทารกคลอด
มารดาน้ำนมไหลดี ทารกดูดนมได้ดี ให้คำแนะนำเรื่องการดูแลมารดาและทารกหลังคลอด อาหารช่วยสร้างน้ำนม ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย6เดือน การปั๊มเก็บน้ำนม มอบไข่ไก่ที่ได้รับการสนับสนุนจากฟาร์มเลี้ยงไก่ในตำบล แนะนำการใช้สมุดDSPM ประเมินและส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ตามโครงการมหัศจรรย์ 1,000 Plus สู่ 2,500 วัน แนะนำการตรวจมารดาหลังคลอดและการรับวัคซีนเด็กตามนัด สังเกตุ อาการผิดปกติที่ต้องไปพบแพทย์
24 / 02 / 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมีประธานสภาฯ / สมาชิกสภาฯ / ผู้บริหาร และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ เข้าร่วมประชุม ณ
ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ (อาคารชมรมผู้สูงอายุ) พร้อมมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรมแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

24 / 02 / 2566
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ลงพื้นที่ ตรวจสอบ อาคาร ที่มาขอใบรับรองสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 11


24 / 02 / 2566
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ลงตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้า หมู่ที่ 2


24 / 02 / 2566
นายอนันต์เอก รัตนเดชพงศ์สิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ พร้อมด้วยนายเฉลียว ทับมี และนายโสภณ กลิ่นเนียม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ออกเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยหลังผ่าตัดลำไส้ ( Ileostomy ) เพศชาย อายุ82 ปี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ป่วย


24 / 02 / 2566
นายอนันต์เอก รัตนเดชพงศ์สิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ พร้อมด้วยนายเฉลียว ทับมี นายโสภณ กลิ่นเนียม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ สมาชิกสภาอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี และชมรมอสม.ตำบลวัดโบสถ์ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เพื่อสร้างการรับรู้ และความตระหนัก เรื่อง อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด

24 / 02 / 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างอบต.วัดโบสถ์ ร่วมกับ ส.อบต.วัดโบสถ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอสมต.วัดโบสถ์ บริเวณพระอุโบสถวัดโบสถ์


23 / 02 / 2566
สภาวัฒนธรรมตำบลวัดโบสถ์ ได้ดำเนินการจัดสร้าง หอเกียรติภูมิ "ตำนานวัดโบสถ์" และทำบุญชมรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยเวลา 09.30น. นายอนันต์เอก รัตนเดชพงศ์สิน


22 / 02 / 2566
นายอนันต์เอก รัตนเดชพงศ์สิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์นำเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลคนดี ศรีเมืองชล


21 / 02 / 2566
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ลงพื้นที่ ตรวจ/ควบคุมงาน วางท่อเหลี่ยมหน้าบ้านนายประยงค์ ทองแก้ว หมู่ที่ 1


21 / 02 / 2566
นายอนันต์เอก รัตนเดชพงศ์สิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ นายโสภณ กลิ่นเนียม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ นายวินัย สิทธิสารท
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ นายสมเดช วุฒิไตรรัตน์ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและ เจ้าหน้าที่ อบต. ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566 หมู่ 2 ตำบลวัดโบสถ์ จำนวน 6 ราย ซึ่งเป็นการให้กำลังใจและมอบสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

16 / 02 / 2566
นายอนันต์เอก รัตนเดชพงศ์สิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
พร้อมด้วย ชมรมจิตอาสาแม่และเด็กต.วัดโบสถ์และชมรมอสม.ตำบลวัดโบสถ์ ดำเนินการติดตามเยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอดผ่าตัด มารดาแผลผ่าตัดแห้งดี น้ำนมไหลดี ทารกดูดนมได้ดี ให้คำแนะนำเรื่องการดูแลมารดาและทารกหลังคลอด อาหารที่ส่งเสริมการหายของแผล อาหารช่วยสร้างน้ำนม ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย6เดือน การปั๊มเก็บน้ำนม มอบไข่ไก่ที่ได้รับการสนับสนุนจากฟาร์มเลี้ยงไก่ในตำบล แนะนำการใช้สมุดDSPM ประเมินและส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ตามโครงการมหัศจรรย์ 1,000 Plus สู่ 2,500 วัน แนะนำการตรวจมารดาหลังคลอดและการรับวัคซีนเด็กตามนัด สังเกตุ อาการผิดปกติที่ต้องไปพบแพทย์

09 / 02 / 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์อำนวยความสะดวกประชาชนที่ขอมีบัตรผู้พิการ


09 / 02 / 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์จัด"โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ให้แก่ประชาชนตำบวัดโบสถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566" โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองพนัสนิคม คุณรัชพล รุจิกรธราดล มาเป็นวิทยากรสอนการจัดดอกไม้สด การจัดดอกไม้แห้ง


06 / 02 / 2566
ทางกองช่างและนักวิเคราะห์และวางแผน ออกสำรวจบริเวณถนน ค.ส.ล สายบ้านนางเรียบ หมู่ที่ 8 และ สำรวจถนน สายสะแกเอน บริเวณ บ้านนางปราณี บุญดี หมู่ที่ 7 สำหรับเป็นข้อมูลเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น


05 / 02 / 2566
อบต.วัดโบสถ์ร่วมกับอสม.ต.วัดโบสถ์ เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความตระหนัก เรื่อง อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด หญิงตั้งครรภ์ ม.4 ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด


03 / 02 / 2566
กองช่างออกสำรวจถนน ภายในตำบล สำหรับเป็นข้อมูลซ่อมแซมถนนบางจุด


02 / 02 / 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ออกเยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง หมู่ 10 ซึ่งเป็นการให้กำลังใจ


31 / 01 / 2566
นายอนันต์เอก รัตนเดชพงศ์สิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ นายดำรงค์ สุกใส ผู้ใหญ่บ้านม.5 ตำบลวัดโบสถ์ เจ้าหน้าที่อบต.วัดโบสถ์ พร้อมด้วยอสม.ต.วัดโบสถ์
ติดตามเยี่ยม มารดาและทารกหลังคลอด ให้คำแนะนำการปฎิบัติตัวหลังคลอด ประโยชน์ของนมแม่ อาหารที่ส่งเสริมการสร้างน้ำนม QR CODE นมแม่ดีที่สุด การใช้สมุด DSPMเพื่อกระตุ้นพัฒนาการตามวัย การรับวัคซีนตามเกณฑ์อายุ

27 / 01 / 2566
เวลา 15.30 น. นายอนันต์เอก รัตนเดชพงศ์สิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ วัดโบสถ์


20 / 01 / 2566
เวลา 17.09 น. นายอนันต์เอก รัตนเดชพงศ์สิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานเปิดงานเททองหล่อพระประธานหลวงพ่อโต วัดโบสถ์


18 / 01 / 2566
กิจกรรมจิตอาสา "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(วันยุทธหัตถี,วันกองทัพไทย)"


17 / 01 / 2566
นายอนันต์เอก รัตนเดชพงศ์สิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ นายเฉลียว ทับมี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ นายสมเดช วุฒิไตรรัตน์ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและ เจ้าหน้าที่ อบต. ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566 หมู่ 10 ตำบลวัดโบสถ์ จำนวน 6 ราย ซึ่งเป็นการให้กำลังใจและมอบสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต


13 / 01 / 2566
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ จัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566"


09 / 01 / 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ลงพื้นที่ หมู่ที่ 5 ถนนสายชลประทาน เพื่อสำรวจปัญหาและหาทางแนวแก้ไขร่วมกับหน่วยงานชลประทาน เรื่อง...ปัญหาน้ำประปารั่ว


04 / 01 / 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์มอบแผ่นเสริมซึมซับ ให้ผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 4 จำนวน 2 ราย


 

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด :
HTML hit counter - Quick-counter.net
   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
  facebook.com/watbotchonburi
© Copyright 2018