❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”

 

 

 
18/06/2567
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ดำเนินโครงการธนาคารขยะ โดยรับซื้อขยะของประชาชนที่นำมาขาย เวลา 9.00-10.00 น. ณ บริเวณศาลาประชาคมหมู่ 4 เนินหนองไทร ซอยข้างบ้านนายบุญลือ ธรรมรักษณ์ (เต่า)

14/06/2567
🔸วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์จัดกิจกรรมเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ โดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ส.อบต.วัดโบสถ์ พนักงานอบต.วัดโบสถ์ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตร ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ วัดอุทกเขปสีมาราม(วัดน้ำ)🪷

06/06/2567
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์จัดกิจกรรมเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ โดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ส.อบต.วัดโบสถ์ พนักงานอบต.วัดโบสถ์ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตร ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ วัดศาลาแดง

03/06/2567
วันที่ 3 มิถุนายน 2567 นายโสภณ กลิ่นเนียม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมอำเภอพนัสนิคม

02/06/2567
วันที่ 2 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ จัดกิจกรรมโครงการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันให้กับประชาชนตำบลวัดโบสถ์ ปี 2567 โดยมีนายอนันต์เอก รัตนเดชพงศ์สิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การดำเนินโครงการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้ขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกโครงการฯ ด้วยงบจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น หรือ กปท. มีการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน โดยทันตแพทย์ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 100 คน ทั้งในกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มวัยทำงาน กลุ่มเป้าหมายได้รับการขูดหินน้ำลาย 44 คน อุดฟัน 22 คน ถอนฟัน 34 คน

31/05/2567
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยทำความสะอาดบริเวณถนนรอบวัดโบสถ์

31/05/2567
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่

30/05/2567
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์จัดกิจกรรมทำบุญวันธรรมสวนะและกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอัฐมีบูชา นำโดยนายอนันต์เอก รัตนเดชพงศ์สิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานอบต.วัดโบสถ์ ส.อบต.วัดโบสถ์ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตร ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ วัดโคกพุทธา

27/05/2567
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ดำเนินโครงการธนาคารขยะ โดยรับซื้อขยะของประชาชนที่นำมาขาย เวลา 9.00-10.00 น. ณ วัดดอนทอง

27/05/2567
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 โดยมีประธานสภาฯ / สมาชิกสภาฯ / ผู้บริหาร และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

23/05/2567
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 โดยมีประธานสภาฯ / สมาชิกสภาฯ / ผู้บริหาร และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

21/05/2567
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ขอขอบคุณ คุณกสิณา ธรรมสุวรรณ จากบริษัทโคปาคาน่า จอมเทียน จำกัด ที่ให้การสนับสนุนรถวิลแชร์ เพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ด้อยโอกาส จำนวน 5 คัน

15/05/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์จัดกิจกรรมทำบุญวันธรรมสวนะ นำโดยนายอนันต์เอก รัตนเดชพงศ์สิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานอบต.วัดโบสถ์ ส.อบต.วัดโบสถ์ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตร ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ วัดดอนทอง

08/05/2567
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

08/05/2567
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง ร่วมมอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 7 หลัง

03/05/2567
วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นายอนันต์เอก รัตนเดชพงศ์สิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ นายเฉลียว ทับมี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ นางสาวนิมมิตา ช่างไม้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ พร้อมด้วยนายสมเดช วุฒิไตรรัตน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ส.อบต.วัดโบสถ์ ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลวัดโบสถ์ ร่วมทำบุญอายุวัฒนะครบ 5 รอบ 60 ปี พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน์ ดร. จร.วัดโบสถ์ จต.หัวถนน ณ วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

02/05/2567
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันฉัตรมงคล โดยทำความสะอาดบริเวณถนนสายทางเข้าโรงเรียนเทพศิรินทร์ ชลบุรี

25/04/2567
วันที่ 25 เมษายน 2567 มอบของ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการกุศลโดยออกร้านกาชาด ของอำเภอพนัสนิคม

25/04/2567
🗑️การรับซื้อขายขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์🗑️ 👉เปิดรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือนเมษายน ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่ 8 บ้านศาลาแดง โดยเปิดให้บริการรับซื้อขยะรีไซเคิลที่คัดแยกแล้ว เช่น ขวดแก้ว กระดาษ พลาสติก ขวดน้ำ ฯลฯ

24/04/2567
วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ทำความสะอาดและจัดเตรียมเตียงไว้ให้ผู้สูงอายุ

23/04/2567
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอยู่เสมอ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 เทศบาลเมืองบ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

22/04/2567
🐶วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567🐱องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ช่วงเช้าณ ศาลาการเปรียญวัดดอนทองและช่วงบ่ายศาลาอเนกประสงค์วัดโบสถ์

16/04/2567
ภาพบรรยากาศประเพณีวันสงกรานต์วัดโบสถ์ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์เลี้ยงน้ำแดงโซดาให้กับผู้ที่มาสงน้ำพระ

15/04/2567
ร่วมกิจกรรมการกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี "ร้านมัจฉากาชาด" จังหวัดชลบุรี บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

11/04/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ร่วมบริจาคเลือดให้สภากาชาด ณ อำเภอพนัสนิคม

11/04/2567
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ รดน้ำดำหัวขอพรคณะผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์เพื่อเป็นสิริมงคล

09/04/2567
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์เตรียมเตียงให้ผู้สูงอายุ กลับจากโรงพยาบาลพนัสนิคม

02/04/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ร่วมกิจกรรม “วันอนุรักษ์มรดกไทยตำบลวัดโบสถ์ ประจำปี ๒๕๖๗” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ วัดอุทกเขปสีมาราม

26/03/2567
นำโดย ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและ เจ้าหน้าที่ อบต.วัดโบสถ์ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หมู่ 7 ตำบลวัดโบสถ์ จำนวน 6 ราย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุและญาติพร้อมมอบสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

21/03/2567
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์นำถังออกซิเจน ไปให้ผู้ป่วย

20/03/2567
วันที่ 20 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ เปิดธนาคารขยะ ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม 2567

20/03/2567
วันที่ 20 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ได้รับมอบเกียรติบัตร ระดับส่งเสริมคุณธรรม ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)

08/03/2567
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ได้จัดโครงการ ส่งเสริมการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 🌊🌊

15/03/2567
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์เตรียมเตียงให้ผู้สูงอายุติดเตียง

14/03/2567
วันที่ 14 มีนาคม 2567 - กองช่าง ลงพื้นที่ สำรวจ ถนน สายริมคลอง หมู่ที่ 9 และ สายคลองสามง่าม -บ้านหัวสนาม หมู่ที่ 7,9 สำหรับ งานซ่อมแซมถนน และ เข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น.

13/03/2567
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 - กองช่าง ลงพื้นที่ ตรวจงานโครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.วัดโบสถ์ และตรวจงานโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายหลังโรงเรียนเทพศิรินทร์ ต.วัดโบสถ์

12/03/2567
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ได้มีการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุในเด็ก 🦷🪥

12/03/2567
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ นำผู้ป่วยสูงอายุส่งโรงพยาบาลพนัสนิคม เนื่องจากผู้สูงอายุมีอาการแน่นหน้าอก อาเจียน ความดันสูง

-
🌈" วัณโรครู้เร็ว รักษาหายได้ ไม่แพร่กระจาย "🌈 บรรยากาศการให้บริการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสวัณโรค,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง,ประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงด้วยวิธีการเอกเรย์ปอด #ขอบคุณอสมทุกท่านที่ประสานงานและคัดกรอง #ขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนัสนิคมทุกท่าน 😲😄😇😍😆😃🤗

04/03/2567
ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงเพื่อช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ จำนวน 25 ราย

04/03/2567
- กองช่าง ลงพื้นที่ ตรวจงานโครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.วัดโบสถ์ .
- กองช่าง ลงพื้นที่ ตรงจงานโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายหลังโรงเรียนเทพศิรินทร์ ต.วัดโบสถ์


01/03/2567
ได้ร่วมสนับสนุนเงินเพื่อนำไปมอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ใช้ในการดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศล ออกร้าน"มัจฉากาชาด" ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ ณ บริเวณลานหน้าศาลาจังหวัดชลบุรี เพื่อช่วยเหลือสังคมที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ณ ศาลาประชาคมอำเภอพนัสนิคม ชั้น ๑

28/02/2567
กองช่าง ลงพื้นที่ ตรวจงานโครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

27/02/2567
สำนักปลัดฯและกองช่างออกตรวจบ้านที่ได้รับเงินซ่อมแซมบ้านจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จำนวน 7 หลัง ดำเนินการเสร็จแล้ว 4 หลัง

23/02/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างอบต.วัดโบสถ์ ร่วมกับ ส.อบต.วัดโบสถ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯอุปถัมป์) ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอสมต.วัดโบสถ์ บริเวณพระอุโบสถวัดโบสถ์

21/02/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ประชุมสภาสมัยแรกครั้งที่ 1

-
“เรารักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือยิ่งสิ่งอื่นใด” จึงพร้อมใจรวมพลังน้อมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 🙏🏻💜 พระผู้เป็นดวงใจของคนไทยทั้งชาติ 🙏🏻💜 จะรักษา ปกป้อง ทุกผองภัย ภยันตรายใด ๆ… อย่าได้หมายมากล้ำกราย !! #องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

14/02/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ จัดโครงการจัดอบรมเยาวชนและประชาชนด้านกฎหมายและวินัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากจ่าสิบตำรวจณัฐพล สุขสำราญ และ สิบตำรวจเอกนฤเบศ ว่องโอภาสกุล สภอ.พนัสนิคม มาเป็นวิทยากร และมีพี่โซเชียล นำเสนอการขับขี่ปลอดภัย จากชูชัยยานยนต์

13/02/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึงจังหวัดชลบุรี

-
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ดำเนินการลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

22/01/2567
วันที่ 22 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ดำเนินการลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
 

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด :
HTML hit counter - Quick-counter.net
   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
  facebook.com/watbotchonburi
© Copyright 2018