❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”

 

 


ข้าราชการและพนักงานร่วมแสดงเจตจำนงสุจริต ต้านทุจริตคอร์รับชั่น 3 ธันวาคม 2563

การประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ประชาคมระดับตำบล 1 ธันวาคม 2563

การประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ประชาคมระดับหมู่บ้าน 24-26 พฤศจิกายน 2563

จัดโครงการฝึกอบรม นวดเพื่อสุขภาพ วันที่ 23/09/2563

ซักซ้อมเด็กศูนย์พัฒนาเด็กขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์"เพื่อป้องกันเด็กติดในรถ" วันที่ 24/09/2563

ประชาคมการจัดเก็บขยะ ม.1-ม.11 ในพื้นที่ตำบลวัดโบสถ์ วันที่ 19-21 กันยายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์มอบถุงยังชีพ วันที่ 18/09/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ได้จัดอบรมยาเสพติดวันที่ 17/09/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์จัดโครงการยุวสมาธิ 2563 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2563

บันทึกตกลงร่วมมือ(MOU) การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่างโรงเรียนอุกทกวิทยาคมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ วันที่ 14/09/2563

ทำบุญเทศกาลขนมครก วันที่ 12/09/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ได้ร่วมประชุมผู้ใช้น้ำวันที่ 12/09/2563

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ วันที่ 11/09/2563

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 3/9/63

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์ 2563 วันที่ 27/8/63

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ได้จัดทำกิจกรรม เข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ ประจำปี 2563 วันที่ 26 ส.ค. 63

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (ผูกผ้าประดับ) ให้ประชาชนในตำบลวัดโบสถ์ ประจำปี 2563 วันที่ 25 ส.ค. 63

โครงการพัฒนาผู้เรียนทำไข่กะทะและบัวลอยสามสี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ วันที่ 21/8/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ได้จัดทำกิจกรรม เข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ ประจำปี 2563

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และโรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ทำจิตอาสาถวายความดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ได้ทำแบบประเมินประสิทธิภาพของอปท. ประจำปี 2563 ในวันที่ 11/8/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ได้ทำการตรวจสอบทถังดับเพลิง วันที่ 7/8/63

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ได้จัดโครงการค่ายเยาชนสัมพันธ์ วันที่ 31/7/63

ประชุม กอ.รมน. จังหวัดชลบุรี 17/7/20

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ร่วมกับ รพ.สต.วัดโบสถ์ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง 19 มิถุนายน 2563

บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 4 มิถุนายน 2563

❤️ตู้แบ่งปัน ❤️แบ่งน้ำใจ !! รวมใจฝ่าวิกฤติ คนไทยไม่ทิ้งกัน “เชิญหยิบฟรีแต่พอเพียง ถ้าท่านมีใส่ตู้ช่วยแบ่งปัน #องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ #ตู้แบ่งปัน#แบ่งน้ำใจ #โควิด19 20 พฤษภาคม 2563

ตัดหญ้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ พร้อมเก็บกวาด 18 พฤษภาคม 2563

อบต. วัดโบสถ์ ร่วมกับข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สมาชิก อบต และพนักงาน ร่วมตั้งด่านเคอร์ฟิว จุดคัดกรองโควิด-19. เดือนเมษายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ทำกิจกรรมทำความสะอาดฆ่าเชื้อ พื้นที่ อุปกรณ์ เพื่อให้มีความสะอาดปราศจากเชื้อต่างๆ และจะดำเนินการทำอย่างต่อเนื่องต่อไป

โครงการประกวดวาดภาพสถานที่สำคัญในตำบลวัดโบสถ์ประจำปี2563

โครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำปี2563. ระหว่างวันที่9-11.มีนาคม 2563. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคกเพลาะ

สภ.พนัสนิคม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ,ประชาชนจิตอาสา ,โรงเรียนวัดอุทกวิทยาคม จัดให้มีกิจกรรมจิตอาสาเพื่อทำความสะอาดและพัฒนา พื้นที่ ณ.วัดอุทกเขปสีมาราม(วัดน้ำ) ในวันพุธที่ 19. กพ.2563

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ 18/02/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์จัดจุดให้บริการเจลล้างมือสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อรับบริการเพื่อเป็นการป้องกันและลดการติดเชื้อโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่2019และโรคติดต่อทางเดินหายใจต่างๆ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ร่วมกับโรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ โรงเรียนวัดอุทกวิทยาคม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ผู้ปกครองหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำ และะประชาชน โดยพร้อมเพรียงกันเนื่องในวัน มาฆบูชา ณ วัดโบสถ์ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ จัดเจลล้างมือสำหรับผู้ปกครองและเด็กเล็ก เพื่อป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ 2019. สายพันธ์ใหม่. เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2563 ณ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 10 มกราคม 2563

กิจกรรมเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนอุทกวิทยาคม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ 10 มกราคม 2563

ทำบุญในวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2563

กิจกรรมรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกนิรภัย-หมวกกันน็อคเวลาขับขี่ 27 ธันวาคม 2562

กิจกรรมเดินรณรงค์ คัดแยกขยะใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก และรณรงค์ต้านยาเสพติด 27 ธันวาคม 2562

ประชุมเรื่องน้ำเพื่อการเกษตร 10 ธันวาคม 2562

ลอยกะทงวัดอุทกเขปสีมาราม วัดน้ำ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 11 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อสาธารณประโยชน์. ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9. วันอาทิตย์ที่13 ตุลาคม 2562

อำเภอพนัสนิคมร่วมขบวนแห่งานประเพณีวิ่งควาย. ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 12 ตุลาคม 2562

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง. เนื่องในวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 11 ตุลาคม 2562

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที 9. ปี 2562 10 ตุลาคม 2562

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประจำปีงบประมาณ 2562 ท้องฟ้าจำลองชลบุรี วันที่ 20 กันยายน 2562

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หลักสูตร ยุวสาสมาธิ ประจำปี 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิก บุคลากร ตำบลวัดโบสถ์ 10/9/2562

โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร ส.อบต ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 9/9/2562

งานแคะขนมครก ชุมชนวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 7 กันยายน 2562

ทำบุญวันธรรมสวนะ วัดดอนทอง ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 29 สิงหาคม 2562

ทำบุญวันธรรมสวนะ วัดศาลาแดง อำเภอพนัสนิคม 23/08/62

กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนอุทกวิทยาคม 9 สิงหาคม 2562

ทำบุญวันธรรมสวนะ วัดโคกพุทธา 8 สิงหาคม 2562

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562

กิจกรรมจิตอาสา ตัดหญ้าพร้อมทำความสะอาดถนนสายโรงปลาหมึก ม.11 เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา วันแม่แห่งชาติ 6 สิงหาคม2562

โครงการผู้สูงวัยสุขภาพร่างกายแข็งแรง และผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและส่วนรวม ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี วันที่ 2 สิงหาคม 2562

ทำบุญวันธรรมสวนะ วัดอุทกเขปสีมาราม วัดน้ำ 31/7/62

กิจกรรมจิตอาสา บำรุงรักษหญ้าแฝก ทำความสะอาดถนนในชุมชน ตำบลวัดโบสถ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10. ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2562

ทำบุญวัน ธรรมสวนะ วัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 24/07/2562

กิจกรรมหยอดทรายอะเบท ป้องกันการแพร่ระบาดลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 5 วัด วัดโบสถ์ วัดอุทกเขปสีมาราม วัดโคกพุทธา วัดศาลาแดง และ วัดดอนทอง ประจำปี 2562

กองช่าง อบต วัดโบสถ์ เข้าทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ รวมถึงถังดับเพลิงประจำปี ครั้งที่2/2562

ชาวบ้านตำบลวัดโบสถ์ที่ได้รับความเดือดร้อนจาก วาตะภัย เข้ารับเงินช่วยเหลือกรณีโดนลมพายุพัดบ้านเรือนเสียหาย

สานสัมพันธ์ครอบครัว 1/2562

โครงการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เปิดให้เล่นแล้วเมื่อวันที่ 31 พค 2562 สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ด่านที่3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหารท้องถิ่น อสม ประชาชนตำบลวัดโบสถ์ ร่วมเดินรณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออก ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี2562

กิจกรรม ทำความสะอาดวัดและชุมชน เนื่องในวันวิสาขบูชา

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านท่านผู้นำชุมชน ครู อาจารย์และประชาชนตำบลวัดโบสถ์ จัดประเพณีสงกรานต์ สงฆ์น้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ บรรยาศชื่นมื่น ณ วัดดอนทอง 17 เมษายน 2562

องค์การบริหาราส่วนตำบลวัดโบสถ์ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ณ วัดโบสถ์ วันที่ 16 เมษายน 2562

องค์การบริหาราส่วนตำบลวัดโบสถ์ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ณ วัดอุทกเขปสีมาราม (วัดน้ำ) วันที่ 15 เมษายน 2562

อบต.วัดโบสถ์ ร่วมโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยตำบลวัดโบสถ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ วัดอุทกเขปสีมาราม (วัดน้ำ)

14 มีนาคม 2562 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน อบต.วัดโบสถ์ ร่วมกับคณะครูนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ จัดกิจกรรม เดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันที่24 มีนาคม 2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์จัดโครงการส่งเสริมการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

อบต.วัดโบสถ์ จัดอบรมเยาวชนตำบลวัดโบสถ์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ปีงบประมาณ 2562 วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม อบต.วัดโบสถ์

อบต.วัดโบสถ์ จัดกิจกรรมเวียนเทียนร่วมกับโรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ เนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2562 วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดโบสถ์

ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน อบต.วัดโบสถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโบสถ์ มอบไข่ไก่เพื่อบำรุงน้ำนมแม่และมอบของใช้สำหรับเเด็กแรกเกิด ม.10 และสาธิตวิธีให้นมมารดาแก่บุตร โดยปราชญ์นมแม่ตำบลวัดโบสถ์

อบต.วัดโบสถ์ ดำเนินการ จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีความรักความสามัคคี รู้แพ้รู้ชนะ มีวินัย และห่างไกลยาเสพติด เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ ๑ และ ศาลาอเนกประสงค์วัดโบสถ์

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน อบต.วัดโบสถ์ ประชาชนชาวตำบลวัดโบสถ์ และชาวอำเภอพนัสนิคม ร่วมสวดมนต์ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถในรัชกาลที่9 ณ วัดโคกพุทธา ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดโบสถ์ ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562


คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน อบต วัดโบสถ์ ร่วมกับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ โรงเรียนอุทกวิทยาคม และประชาชนร่วมกันเดินรณรงค์คัดแยกขยะ วันที่ 25 มกราคม 2562

อบต.วัดโบสถ์ ให้การสนับสนุนงบประมาณและร่วมโครงการ “แรลลี่จักรยาน” ประจำปี 2562 จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลวัดโบสถ์ วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ณ วัดโบสถ์ วัดอุทกเขปสีมาราม วัดโคกพุทธา และวัดดอนทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ในวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น. จับสลากแลกของขวัญ

อบต.วัดโบสถ์ ร่วมกับ อบจ.ชลบุรี , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน , โรงเรียนอุทกวิทยาคม และประชาชนจิตอาสา จัดโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 น. ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 และวัดโคกพุทธา

รพ.สต.วัดโบสถ์ อบต.วัดโบสถ์ และชมรมจิตอาสาแม่และเด็ก มอบไข่ให้กับหญิงตั้งครรภ์ เด็กอายุ6เดือน-2ปี ที่ค่อนข้างเตี้ย ค่อนข้างผอม และเยี่ยมหญิงหลังคลอด ในพื้นที่ตำบลวัดโบสถ์ ตามโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

อบต.วัดโบสถ์ ร่วมรณรงค์ต่อต้านทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 7 ธันวาคม 2561

นายอนันต์เอก รัตนเดชพงศ์สิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ได้รับเกียรติ์เป็นประธานในพิธีเปิด
“โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561”
จัดโดยชาวตำบลวัดโบสถ์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดอุทกเขปสีมาราม (วัดน้ำ)


องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ เข้ารับเกียรติบัตรตำบลบูรณาการงานกลุ่มวัย ระดับจังหวัด ปี 2561 จากนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561

อบต.วัดโบสถ์ร่วมกิจกรรมเดินขบวนพิธีเปิด
งานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร-อาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 ณ ถนนหน้าอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์

โครงการ “ผู้สูงวัยสุขภาพกายใจแข็งแรง” ประจำปี 2561 บูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโบสถ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม และกลุ่มผู้สูงอายุวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์

วันที่ 6 กันยายน 2561
ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดโบสถ์


โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กก่อนวัยเรียน”
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์


วันที่ 5 กันยายน 2561
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 22 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์


การประชุมคณะการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ อบต.วัดโบสถ์ ประจำปี 2561 โดยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบต.วัดโบสถ์

วันที่ 15 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

ประชุมสภา อบต.วัดโบสถ์ สมัยสามัญ 3/61 เพื่อขอความเห็นชอบรับร่างข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 15 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ร่วมกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2561 กับผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ส่วนราชการ และองค์กรภาคประชาชน

วันที่ 12 สิงหาคม 2561
ณ วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม

วันที่ 15 สิงหาคม 2561
ณ ที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม

การเก็บแบบสำรวจร้านค้า/ครัวเรือนปลอดโฟม ประจำปี 2561

วันที่ 15 สิงหาคม 2561
ณ ตำบลวัดโบสถ์

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนต้นแบบปลอดภาชนะโฟม100%

วันที่ 9 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

นายอนันต์เอก รัตนเดชพงศ์สิน นายก อบต.วัดโบสถ์ เป็นประธานกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2561

วันที่ 10 สิงหาคม 2561
ณ โรงเรียนอุทกวิทยาคม

“กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร-อาหารแห้ง แด่พระสงค์จำนวน 49 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาศ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561"
วันที่ 9 สิงหาคม 2561
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์


โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 2 เดือนสิงหาคม) โดย อบต.วัดโบสถ์ ออกบริการเคลื่อนที่ ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว แก่ประชาชนในพื้นที่

วันที่ 7-9 สิงหาคม 2561
ณ ตำบลวัดโบสถ์


อบต.วัดโบสถ์ ร่วมวางพานพุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์รัชกาลที่ 10

วันที่ 28 กรกฏาคม 2561
ณ ที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วัดโบสถ์ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลวัดโบสถ์ ดำเนินการโครงการครวจคัดกรองสายตาและสุขภาพช่องปาก โดย นายอนันต์เอก รัตนเดชงพงศ์สิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ กล่าวเปิดงาน
วันที่ 5 สิงหาคม 2561
ณ ศาลาเอนกประสงค์ ตำบลวัดโบสถ์

อบต.วัดโบสถ์ ออกเยี่ยมแม่คลอดใหม่ในพื้นที่กับเครือข่าย ทั้ง จนท.จาก รพส.ต.วัดโบสถ์ ปราชญ์นมแม่และ อสม. วัดโบสถ์

วันที่ 3 สิงหาคม 2561
ณ ตำบลวัดโบสถ์


องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ และโรงเรียนอุทกวิทยาคม จัดโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ให้กับวัดต่างๆ จำนวน 5 วัด

วันที่ 26 กรกฏาคม 2561
ณ ตำบลวัดโบสถ์


องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ จัดพิธีลงนามถวายพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 23 กรกฏาคม 2561
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์


ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียริต จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียริต กับจิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ และผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่


วันที่ 20 กรกฏาคม 2561
ณ วัดดอนทอง พนัสนิคม

เข้าวัดทำบุญ วันธรรมสวนะ ประจำปี 2561 วัดที่ 5 วัดดอนทอง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
ณ วัดดอนทอง ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

โครงการ “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม” (การอบรมหลักสูตร ชินนสาสมาธิ) องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 99 จัดทำ “โครงการคุณธรรม จริยธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561
ณ ศาลาการเปรียญวัดโบสถ์

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลวัดโบสถ์
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ร่วมกับ กลุ่มสตรีตำบลวัดโบสถ์


วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
ณ ศาลาปริยัติธรรม วัดโบสถ์


ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียริต จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียริต กับจิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ และผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่


วันที่ 12 กรกฏาคม 2561
ณ วัดโคกพุทธา  พนัสนิคม

โครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ ประจำปี 2561 วัดที่ 4 วัดศาลาแดง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
ณ วัดศาลาแดง พนัสนิคม

เข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ ประจำปี 2561 วัดที่ 3 วัดโคกพุทธา

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

ณ วัดโคกพุทธา พนัสนิคมโครงการ เข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ ประจำปี พ.ศ.2561
วัดที่ 2 วัดอุทกเขปสีมาราม (วัดน้ำ)

วันที่ 27 มิถุนายน 2561
วัดอุทกเขปสีมาราม (วัดน้ำ)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

วันที่ 26 มิถุนายน 2561
ณ ที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

โครงการ เข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ ประจำปี พ.ศ.2561
วัดที่ 1 วัดโบสถ์

วันที่ 20 มิถุนายน 2561
วัดโบสถ์

ประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ หมู่ 9 บ้านคลองสะพาน ตำบลวัดโบสถ์ ปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100 % ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 19 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

กิจกรรมการอบรมเกษตร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรพัฒนาการเกษตร ฝึกอบรม

วันที่ 13-15 มิถุนายน 2561
ตำบลวัดโบสถ์

โครงการเยี่ยมบ้านเด็กเล็ก 2561

วันที่ 12 มิถุนายน 2561
ตำบลวัดโบสถ์

โครงการชุมชนใส่ใจ ห่วงใย ผู้สูงอายุ คนพิการ ยากไร้ ประจำปี 2561

วันที่ 11 มิถุนายน 2561
ตำบลวัดโบสถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโบสถ์ จัดโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ.2560-2569

วันที่ 11 มิถุนายน 2561
ตำบลวัดโบสถ์

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 315 สาย องพนัสนิคม - ฉะเชิงเทรา ตอน 1 เพื่อชี้แจงจุดกลับรถและทางเชื่อมสาธารณะ

วันที่ 9 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

วันที่ 9 มิถุนายน 2561
โดยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล 2561
เพื่อัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564)

3 พฤษภาคม 2561
ณ ศาลาการเปรียญวัดโบสถ์

โครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบปลอดภาชนะโฟม 100% ปี 2561

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ร่วมกับโรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ จัดกิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ณ วัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม ประจำปี 2561 จัดโดยอำเภอพนัสนิคม

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ณ วัดดอนทอง ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ.ชลบุรี ให้บริการในพื้นที่ รวมถึงการมอบสิ้่งของต่างๆ แก่ผู้ยากจนและเด็กนักเรียน

16 พฤษภาคม 2561

ณ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

โครงการ "อบรมยุวสาสมาธิ 2 วัน" จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลวัดโบสถ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาที่ 99 -วัดอุทกเขปสีมาราม (วัดน้ำ) 

12-13 พฤษภาคม 2561

ณ ศาลาปริยัติธรรมวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ลงพื้นที่ตรวจสอบ ร่วมกัน ระหว่าง ชป.,ปภ., นายก อบต.วัดโบสถ์ จะติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่ ประตูน้ำคลองน้ำเค็มและประตูน้ำดอนทอง เพื่อเร่งระบายน้ำลงไปที่คลอง ชป.พานทอง

30 เมษายน 2561

ณ ประตูน้ำคลองน้ำเค็มและประตูน้ำดอนทอง

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการตำบลพัฒนาการคุณภาพบูรณาการ ดำเนินการโดยกองทุนส่งเสริมสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์และชมรมอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโบสถ์
20 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

อบต.วัดโบสถ์ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์วัดดอนทอง
ประจำปี ๒๕๖๑

17 เมษายน 2561

ณ วัดดอนทอง พนัสนิคม

อบต.วัดโบสถ์ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์วัดโบสถ์ 
ประจำปี ๒๕๖๑

16 เมษายน 2561

ณ วัดโบสถ์ พนัสนิคม

อบต.วัดโบสถ์ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์วัดน้ำ 
ประจำปี ๒๕๖๑

15 เมษายน 2561

ณ วัดอุทกเขปสีมาราม

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ร่วมในขบวนแห่ ของอำเภอพนัสนิคม เนื่องในประเพณีสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๑

13 เมษายน 2561

-

สภาวัฒนธรรมตำบลวัดโบสถ์ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.วัดโบสถ์ วัดอุทกเขปสีมาราม(วัดน้ำ) และโรงเรียนอุทกวิทยาคม จัดโครงการวัน อนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๑ มีการอสดงลำตัดพื้นบ้าน การแสดงฤษษีดัดตน และร่วมรับประทานอาหารหลากหลายชนิดร่วมกัน

2 เมษายน 2561

ณ วัดอุทกเขปสีมาราม

เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๑ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมดูแลโบราณสถาน โดยเชิญ อบต.วัดโบสถ์ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ และ ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

2 เมษายน 2561

ณ วัดโบสถ์ พนัสนิคม ชลบุรี

วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม จัดกิจกรร,พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เหล็กดัดและมุ้งลวด ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ มีการฝึกอบรมอาชีพ ทำน้ำปลาร้าปรุงรส/ปลาทอด ให้แก่ผู้สนใจ
12 – 17 มีนาคม 2561
ณ อาคารเอนกประสงค์วัดโบสถ์

อบต.วัดโบสถ์ สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชน และอาสาสมัครรักษ์โลก

14 มีนาคม 2561

-

อบต.วัดโบสถ์ออกสร้างความตระหนัก เรื่องการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในสังคมให้แก่ผู้นำท้องถิ้น ผู้นำท้องที่ ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่

14 มีนาคม 2561

-

อบต.วัดโบสถ์ร่วมกับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมไทยนิยม ม.4 บ้านเนินหนองไทร

14 มีนาคม 2561

ณ ศาลาการเปรียญวัดโบสถ์ 

อบต.วัดโบสถ์ร่วมกับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมไทยนิยม ม.9 บ้านคลองสะพาน

7 มีนาคม 2561

ณ ศาลาปริยัติธรรมวัดโบสถ์ 

อบต.วัดโบสถ์ร่วมกับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมไทยนิยม ม.6 บ้านวัดโบสถ์ 

6 มีนาคม 2561

ณ ห้องพระปริยัติธรรมวัดโบสถ์ 

อบต.วัดโบสถ์ร่วมกับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมไทยนิยม ม.7 บ้านเนินตั้ว

5 มีนาคม 2561

ณ ศาลาประชาคม

อบต.วัดโบสถ์ร่วมกับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมไทยนิยม ม.10 บ้านท้ายบ้าน

3 มีนาคม 2561

ณ ศาลาการเปรียญวัดโบสถ์

อบต.วัดโบสถ์ร่วมกับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมไทยนิยม ม.1 บ้านวัดโบสถ์

2 มีนาคม 2561

ณ ศาลาการเปรียญวัดโบสถ์

อบต.วัดโบสถ์ร่วมกับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมไทยนิยม ม.8 บ้านศาลาแดง

1 มีนาคม 2561

ณ วัดโคกพุทธา

อบต.วัดโบสถ์ร่วมกับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมไทยนิยม ม.11 บ้านโคกสำราญ

28 กุมภาพันธ์ 2561

ณ ศาลาประชาคมโคกสำราญ

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ได้จัดกิจกรรม “เวียนเทียนวันมาฆบูชา ประจำปี 2561”

27 กุมภมพันธ์ 2561

วัดโบสถ์

จากการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา”


21 กุมภมพันธ์ 2561

ณ ศาลาการเปรียณวัดดอนทอง

ประชาคม กรณีปัญหาถมดิน หมู่ที่ 2 ผลการประชาคม เจ้าของที่ดินยินดีที่จะเว้นเป็นทางผ่านน้ำวัดจากเขตแดนเข้ามา 8 เมตร และหากมีความจำเป็นยินดีขุดที่ดินของตนเป็นทางระบายน้ำขั่วคราว
20 กุมภาพันธ์ 2561
ชุมชนตำบลวัดโบสถ์

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

6 กุมภมพันธ์ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโบสถ์ จัดทำโครงการตำบลพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัยแบบบูรณาการ และได้บูรณาการร่วมกับภาคเครือข่ายจากตำบลพัฒนาการดี

6 กุมภมพันธ์ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

อบต.วัดโบสถ์ร่วมกับ รพ สต วัดโบสถ์ ออกคัดกรองวัณโรคปีงบประมาณ 61

26 มกราคม 2561

ชุมชนวัดโบสถ์

โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาชิกสภา , คณะผู้บริหาร อบต.วัดโบสถ์ ,ผู้ปกครอง ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้มีจิตศรัทธา

12 มกราคม 2561

โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ จัดกิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่ ปี 2561

27 ธันวาคม 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

นายอนันต์เอก รัตนเดชพงศ์สินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์พร้อมด้วยข่าราชการในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากลประเทศไทย (จังหวัดชลบุรี)

9 ธันวาคม 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม ขอยืมใช้ห้องประชุมองค์การบิหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ เพื่อจัดประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลวัดโบสถ์

8 ธันวาคม 2560

อบต.วัดโบสถ์ พนัสนิคม ชลบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่ง้สริมสุขภาพตำบลวัดโบสถ์ จัดทำโครงการ "ตำบลพัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่" โดยนำอาหารบำรุงร่างกายและน้ำนมไปเยี่ยมคุณแม่หลังคลอดบุตร

6 ธันวาคม 2560

ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมงานเทศกาลข้าวใหม่ประจำปี 2560 วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนทุ่งเหียงวิทยาคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

4 ธันวาคม 2560

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม

อำเภอพนัสนิคม ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม และองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ เยี่ยมบ้านพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแด่ผู้สูงอายุ
ซึ่งเป็นคนพิการภายในตำบลวัดโบสถ์


29 พฤศจิกายน 2560

ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อบต.วัดโบสถ์ และกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลวัดโบสถ์ ร่วมโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อสมทบทุนส้ร้างโรงพยาบาลทั่วประเทศ นำวิ่งโดย เชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล่ และอ่ำ อัมรินทร์ นิติพนธ์ 20 พฤศจิกายน 2560

20 พฤศจิกายน 2560

ณ หอพระพนัสบดี พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

งานลอยกระทงวัดน้ำ ประจำปี 2560

3 พฤศจิกายน 2560

ณ วัดอุทกเขปสีมาราม

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ กำหนดจัดโครงการ “พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สืบสานพระราชปณิธานและแสดงออกถึง ความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

1 พฤศจิกายน 2560

ตำบลวัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

การประชุมจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
ตำบลวัดโบสถ์


9 กันยายน 2560

ตำบลวัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

โครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่ไม่เอาคอรัปชั่น"
ประจำปี2560


9 กันยายน 2560

ตำบลวัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

กิจกรรมเดินรณรงค์ โครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ไม่เอาคอรัปชั่น” ประจำปี 2560
สร้างความตระหนักเพื่อต่อต้านการคอรัปชั่น บริเวณชุมชนภายในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

8 กันยายน 2560

ตำบลวัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและบุคลากรฯ ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน พัฒนาองค์กรและชุมชน

23 สิงหาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ.วัดอุทกเขปสีมาราม (วัดน้ำ) โดยมีกิจกรรมนั่งสมาธิ , ฟังธรรมเทศนา และบำเพ็ญประโยชน์ทำความดีกวาดพื้นโดยรอบวัดอุทกฯ


7 สิงหาคม 2560

ณ.วัดอุทกเขปสีมาราม (วัดน้ำ) พนัสนิคม

อบต.วัดโบสถ์ จัดโครงการทำบุญวันธรรมสวนะ ประจำปี 2560 ณ วัดโคกพุทธา อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ได้มีโอกาสเข้าวัด ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เจริญจิตภาวนา รักษาศีล เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป
15 สิงหาคม 2560

วัดโคกพุทธา พนัสนิคม

ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลวัดโบสถ์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ วัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดย นายอนันต์เอก รัตนเดชพงศ์สิน ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะฯด้วย

12 สิงหาคม 2560

ณ วัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

โครงการส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2560
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ และทัศนศึกษา ถือว่าเป็นวิธีการที่ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียน ในด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ


11 สิงหาคม 2560

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี

โรงเรียนอุทกวิทยาคม จัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560
มีกิจกรรมได้แก่ ตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง วางพานพุ่มถวายราชสักการะ โดย นายอนันต์เอก รัตนเดชพงศ์สิน นายกอบต.วัดโบสถ์ พร้อมด้วยนายสงวน
ธรรมรักษ์ นายมานพ เทียมจุ้ย รองนายก อบต.วัดโบสถ์ เข้าร่วมงานด้วย


11 สิงหาคม 2560

โรงเรียนอุทกวิทยาคม พนัสนิคม ชลบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
จัดโดย ชมรมผู้สูงอายุวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี


11 สิงหาคม 2560

วัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

โครงการ "จัดกิจกรรมวันแม่" ประจำปี 2560
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์จัดกิจกรรม โครงการ "จัดกิจกรรมวันแม่" ประจำปี 2560 โดยมีกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง กิจกรรมไหว้แม่ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ บำรุงรักษาดูแลต้นไม้รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีผู้ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา ผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

10 สิงหาคม 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

โครงการทำบุญวันธรรมสวนะ ประจำปี 2560
อบต.วัดโบสถ์ จัดโครงการทำบุญวันธรรมสวนะ ประจำปี 2560 ณ วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ได้มีโอกาสเข้าวัด ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เจริญจิตภาวนา รักษาศีล เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

7 สิงหาคม 2560

ณ วัดอุทกเขปสีมาราม

โครงการทำบุญวันธรรมสวนะ ประจำปี 2560
อบต.วัดโบสถ์ ร่วมกับ ศพด.อบต.วัดโบสถ์ จัดโครงการฯ ณ วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ เด็กเล็ก ผู้ปกครองและบุคลากรในสังกัด ได้มีโอกาสเข้าวัด ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

31 กรกฎาคม 2560

ณ วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 

อบต.วัดโบสถ์ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน , ส. อบต. และประชาชนจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

27 กรกฎาคม 2560

ถนนบริเวณวัดและแหล่งชุมชนในพื้นที่ตำบลวัดโบสถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสตรี จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน

18 กรกฎาคม 2560

ณ ศาลาการเปรียญวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

อบต. วัดโบสถ์ ร่วมกับโรงเรียนอุทกวิทยาคม กำนันผู้ใหญ่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ และองค์กรต่างๆในพื้นที่ ทำกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 แดวัดในพื้นที่จำนวน 5 วัด

7 กรกฏาคม 2560

อบต. วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ร่วมกับอบต.วัดโบสถ์ พ่อแม่ผู้ปกครอง ชาวตำบลวัดโบสถ์ ณ วัดโบสถ์

7 กรกฏาคม 2560

ณ วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

กิจกรรมแจกแผ่นพับและแผ่นปลิวให้ความรู้ เรื่องการใส่บาตรและการถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์

7 กรกฏาคม 2560

ณ วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

กิจกรรมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ศูนย์พันาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

7 กรกฏาคม 2560

ณ วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

การประชุมประชาคมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบ
ภัยน้ำท่วม


28 มิถุนายน 2560

ณ อาคารเอนกประสงค์วัดโบสถ์

รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(สถ-อปท.)


27 มิถุนายน 2560

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ศพด.อบต.วัดโบสถ์ร่วมกับโรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์

15 มิถุนายน 2560

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม ออกหน่วยให้บริการประชาชนยืนขอติดตั้งน้ำประปา

15 มิถุนายน 2560

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ นำโดย ท่านนายกอนันต์เอก รัตนเดชพงศ์สิน เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กเล็กและผู้ปกครอง
8 มิถุนายน 2560

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

ตรวจเยี่ยมโภชนาการ
พ.อ.อ.วิวรรธ์ พิมพ์ใจชน เลขานุการนายก อบต.วัดโบสถ์ พร้อมด้วยปลัด อบต.วัดโบสถ์ และเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ อบต.วัดโบสถ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เกี่ยวกับโภชนาการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก 1 มิถุนายน 2560

1 มิถุนายน 2560
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

การอบรมมาตรฐานสุขาภิบาลและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
โรงพยาบาลพนัสนิคมจัดการอบรมให้ความรู้กับแม่ครัวผู้ประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยมีผู้ประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ร่วมด้วย

31 พฤษภาคม 2560
ณ โรงพยาบาลพนัสนิคม

ประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุดใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโบสถ์มาให้ความรู้แก่ผู้ปกครองด้วย

31 พฤษภาคม 2560
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

ผู้แทนพระองค์
การพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

30 พฤษภาคม 2560
ณ วัดอุทกเขปสีมาราม (วัดน้ำ) ชลบุรี

ประชุมการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำคลองหลวง (เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำคลองหลวง)
29 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
ตำบลวัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

การติดตามประเมินผลการจำกัดวัชพืช และผักตบชวา และการติดตามการดำเนินการจัดตั้งชุมชนคนริมน้ำ รักษ์น้ำ อาสากำจัดผักตบชวา โดย คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ ระดับตำบล และเสธ.บชร.1
25 พฤษภาคม 2560
ตำบลวัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

การดำเนินงานองค์การต้นแบบปลอดภาชนะโฟมบรรจุอหาร 100% ปีงบประมาณ 2560 ติดตามประเมินผลโดย สาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
25 พฤษภาคม 2560
อบต. วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ร่วมกับ สำนักงานโครงการชลประทานที่ 9 และกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลวัดโบสถ์ จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำอำเภอพนัสนิมคม
28 เมษายน 2560
อบต. วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ตั้งด่านชุมชนรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560
18 เมษายน 2560
อบต. วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 มอบข้าวสารและไข่ไก่ ให้ผู้สูงอายุตำบลวัดโบสถ์
16 เมษายน 2560
ณ วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

วันอนุรักษ์มรดกไทยตำบลวัดโบสถ์ ประจำปี 2560
03 เมษายน 2560
วัดอุทกเขปสีมาราม

กิจกรรมคลีนนิ่งเดย์
24 มีนาคม 2560
คณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.วัดโบสถ์ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิก อบต.วัดโบสถ์
และประชาชน ตำบลวัดโบสถ์ ร่วมกิจกรรม คลีนนิ่งเดย์ ทำความสะอาดถนน หมู่ 6 , 7และหมู่ที่ 10

โครงการ "อบจ.ชลบุรีร่วมใจห่วงใยประชาชน ประจำปี 2560"
24 มีนาคม 2560
โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ลด คัดแยก และใช้ประโยชน์
8 กุมภาพันธ์ 2560
จากขยะในครัวเรือน (ปุ๋ยหมัก / น้ำหมักชีวภาพ)
ณ อาคารเอนกประสงค์วัดโบสถ์
จัดโดย อบต. วัดโบสถ์ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม

กิจกรรมตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง
19 มกราคม 2560
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคตครบ 100วัน (สตมวาร) ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์และโรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ด้วยความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร


โครงการจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

1 ธันวาคม 2559
โครงการจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคตครบ 50 วัน (ปัญญาสมวาร )
ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์และโรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

รวมพลังแห่งความสมัคคี
ณ ที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

22 พฤศจิกายน 2559
อบต.วัดโบสถ์ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลวัดโบสถ์ และส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ตำบลวัดโบสถ์ ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความสามัคคี"

พิธีลงนามถวายอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น.
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

 

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด :
HTML hit counter - Quick-counter.net
   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
  facebook.com/watbotchonburi
© Copyright 2018