❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”  ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์    
ร่วมตอบแบบสอบถามความเห็นของประชาชนทั่วไป
เกี่ยวกับ มะเร็ง การดูแลระยะสุดท้าย และความตาย
คลิกที่นี่!!

ข้อกำหนดที่เกษตรกรควรรู้
ตามประกาศจำกัดการใช้ ..

11/07/62
 
ประกาศฯ เรื่อง ริบหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญา..

10/06/62
 
รายชื่อผู้ได้รับความช่วย
เหลือตามอำนาจการปกครอง..

29/05/62


  รายละเอียดเกี่ยวกับองค์การ
ข้อมูลพื้นฐาน
  โครงสร้างองค์กร
คำกล่าวแสดงเจตจำนงผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสต์
ข้อมูลบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎหมายและระเบียบ
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
ข้อบัญญัติ
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงาน
  รายงานการคลัง
รายงานผลการปฏิบัติการประจำปี
รายงานการประชุมสภา


 
การจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน / สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
บริการประชาชน
  กระทู้ถาม-ตอบ
คู่มือประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
งานจัดเก็บรายได้ ภาษี ใบอนุญาต
การยื่นขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้นถอนอาคาร
การแจ้งการขุดดินและถมดิน
แบบสอบถามความพึงพอใจ
รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน 

 
  ภาพกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ


  ข้อมูลบริการภาครัฐ
   
 

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด :
HTML hit counter - Quick-counter.net
   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
  facebook.com/watbotchonburi
© Copyright 2018