รายงานผลประเมิน ITA

❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”

 ✆ สายด่วน
081-8620665
นางสาวนิมมิตา ช่างไม้
ปลัด อบต.วัดโบสถ์ ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.วัดโบสถ์


  ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์  
 
การรับฟังความคิดเห็น
ต่อร่างพระราชบัญญัติ...

30/11/64
 
การแจ้งเหตุที่ไม่อาจ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ...

21/11/64
 
แผนที่แสดงที่เลือกตั้งสมาชิก
และนายกอบต.วัดโบสถ์ ...

19/11/64


ประกาศหนังสือราชการ หนังสือราชการ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2564
อัพเดต!! สรุปการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ( ดูสรุปทั้งหมดคลิกที่นี่!! )  รายละเอียดเกี่ยวกับองค์การ
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

ข้อบัญญัติ
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

รายงาน
  รายงานการคลัง
รายงานผลการปฏิบัติการประจำปี
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

   
การจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน / สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

บริการประชาชน
  กระทู้ถาม-ตอบ
คู่มือประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
งานจัดเก็บรายได้ ภาษี ใบอนุญาต
การยื่นขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้นถอนอาคาร
การแจ้งการขุดดินและถมดิน
แบบสอบถามความพึงพอใจ

รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน

 

 

 

 

 


 

 

   ภาพกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ


  ข้อมูลบริการภาครัฐ
   
 

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด :
HTML hit counter - Quick-counter.net
   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105