❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”

 

 


วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงจากนอกห้องเรียน - วัดหลวงพรหมาวาส - วัดใต้ต้นลาน - วัดเกาะแก้วคลองหลวง(วัดเหนือ)

 

 

 

 

 

 

 


 

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :

   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
☎ โทรศัพท์ 
0-3816-3104-5
☰ โทรสาร 0-3816-3105
 อีเมล์ Saraban_06200613@dla.go.th, 
watbotchonburi@gmail.com