❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”

 

 


วันพฤหสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 8.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ มีผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.วัดโบสถ์ ข้าราชการ พนักงานอบต.วัดโบสถ์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์และโรงเรียนเทพศิรินทร์ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์) โดยทำกิจกรรมทำความสะอาดถนนสายเลียบคลอง ตั้งแต่สะพานโรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ จนถึง สะพานหน้าบ้านนางทองใบ หมู่ที่ 4

 

 

 

 

 

 

 


 

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :

   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
☎ โทรศัพท์ 
0-3816-3104-5
☰ โทรสาร 0-3816-3105
 อีเมล์ Saraban_06200613@dla.go.th, 
watbotchonburi@gmail.com