❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”

 

  ข่าวสารและประชาสัมพันธ์


 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
กัญชาและกัญชง...

17/8/65
เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ
70 พรรษามหาวชิราลงกรณ...

22/7/65
ประมวลจริยธรรม
พนักงานส่วนท้องถิ่น...

29/6/65
การแจ้งเตือนภัยผ่านการ
ส่งข้อความสั้น(SMS)...

22/6/65
ประมวลจริยธรรมพนักงาน
และรับฟังความคิดเห็น...

21/6/65
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540..

21/6/65
การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการพิจารณา...

14/6/65
การเฝ้าระวังบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลในนามชมรมศูนย์เรียนรู้...

10/6/65
คำสั่ง ผู้ปฏิบัติราชการแทน
รักษาราชการแทน...

9/6/65
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

8/6/65
โครงการพัฒนาและรณรงค์
การใช้หญ้าแฝก ...

8/6/65
บัญชีรายชื่อผู้ผ่าน
การเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...

27/5/65
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี...

27/5/65
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง...

24/5/65
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
ในโครงการ 90 พรรษา ล้านซีซี...

23/5/65
ประกาศกรมอนามัย
เรื่องการนำใบกัญชามาใช้ ...

21/5/65
ประกาศเปิดเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีฯ 2565...

11/5/65
ขอความร่วมมือท่าน
ตอบแบบสำรวจความพึง ...

9/5/65
ประกาศรับสมัครบุคคล
เป็นพนักงานจ้าง...

3/5/65
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ
(No Gift Policy)...

20/4/65
แจ้งงดการจัดอาหารและ
เครื่องดื่มสำหรับบุคคลที่ทางราชการ...

11/4/65
เปิดบัญชีรายรับรายจ่าย
ผู้สมัครนายกอบต.วัดโบสถ์...

17/3/65

ประกาศ แต่ตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน
และการมอบหน้าที่ ...

16/3/65
ประกาศ การแสดงเจตจำนง
สุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส...

11/3/65
ประกาศ คุณธรรม จริยธรรมของ
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง...

10/3/65
คำกล่าวแสดงเจต
จำนงของผู้บริหาร...

9/3/65
12 สิงหาคม 2561
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ประวัติวันแม่แห่งชาต
 

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด :
HTML hit counter - Quick-counter.net
   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
  facebook.com/watbotchonburi
© Copyright 2018