สถานที่สำคัญ


                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       


ปักหมุด

วัดโบสถ์   โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
วัดแก้วน้อย   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโบสถ์
วัดอุทกเขปสีมาราม   สถานีอานามัยดอนสะแก
วัดดอนทอง   หัตถกรรมเครื่องจักสานบ้านไร่หลักทอง
วัดโคกพุทธา   โรงเรียนอุทกวิทยาคม


       
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์ 0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
 

© Copyright 2017 by CNK