❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”

 

 


โครงการ “เข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ ประจำปี พ.ศ.2565” เป็นโครงการที่จัดขึ้นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา จำนวน 5 วัด คือ วัดโบสถ์ วัดอุทกเขปสีมาราม วัดโคกพุทธา วัดศาลาแดง และวัดดอนทอง โดยมีผู้บริหาร / สมาชิกสภาอบต. / พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง / ครูและเด็กเล็กศพด.อบต.วัดโบสถ์ / คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

 

 

 

 

 

 

 


 

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด :
HTML hit counter - Quick-counter.net
   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
  facebook.com/watbotchonburi
© Copyright 2018