❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”

 

 


ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2565 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 และวาระอื่นๆ โดยมีประธานสภาฯ / สมาชิกสภาฯ / ผู้บริหาร / ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ เข้าร่วมประชุม

 

 

 

 

 

 

 


 

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด :
HTML hit counter - Quick-counter.net
   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
  facebook.com/watbotchonburi
© Copyright 2018