❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”

 

 


วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ประธานสภา สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่อบต.วัดโบสถ์ ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นการให้กำลังใจและมอบสิ่งและมอบสิ่งของที่จำเป็น

 

 

 

 

 

 

 


 

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด :
HTML hit counter - Quick-counter.net
   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
  facebook.com/watbotchonburi
© Copyright 2018