❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”

 

  ข่าวสารและประชาสัมพันธ์


ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (บุคลากรของรัฐ) และผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ผู้มารับบริการหรือมาติดต่อหน่วยงานภาครัฐ)

ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (บุคลากรของรัฐ) และผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ผู้มารับบริการหรือมาติดต่อหน่วยงานภาครัฐ) Scan QR Code ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

แบบสอบถามสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

แบบสอบถามสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
อัพเดตเมื่อ 25 เมษายน 2566

เนื้อหาต้นฉบับ : Facebook

แนะนำ : Facebook Watbotchonburi

 

 

 

 

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด :
HTML hit counter - Quick-counter.net
   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
  facebook.com/watbotchonburi
© Copyright 2018