❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”

 

  งานจัดเก็บรายได้ ภาษี ใบอนุญาต


◢ รายการอัพเดต
     ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปี 2562
           
ประกาศเมื่อ 7 มกราคม 2562

     ขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ มาขอรับแบบพิมพ์และยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี 2562
           
ประกาศเมื่อ 4 มกราคม 2562

     ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปี 2561
           
ประกาศเมื่อ 3 มกราคม 2561

     ขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ มาขอรับแบบพิมพ์และยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี 2561
       
(ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นช่วงหยุดพักเที่ยง สอบถามเพิ่มเติม 038-163104-5 ในวันและเวลาราชการ)
           ประกาศเมื่อ 17 ธันวาคม 2560

     ขอแจ้งให้เจ้าของที่ดินในเขตตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มารับแบบและยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561-2564 (แบบ ภ.บ.ท.5)
         ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ได้ที่ กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้) องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ พร้อมเอกสารประกอบการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 038-163104-5 ในวันและเวลาราชการ
           ประกาศเมื่อ 17 ธันวาคม 2560

◢ รายละเอียดการจัดเก็บภาษี

     มุมภาษี (รายละเอียดภาษีต่างๆ)
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด :
HTML hit counter - Quick-counter.net
   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
  facebook.com/watbotchonburi
© Copyright 2018