❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”

 

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


◢ รายการอัพเดต

◢ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

     คลัง
     ส่วนที่ 2 ตารางแผน ส่วนที่ 3 โครงการ
     ภาคผนวก ประกาศเจตจำนง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน แผน ระยะ 5 ปี (60-64)
     แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง
     ประกาศใช้แผนการป้องกันการทุจริต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด :
HTML hit counter - Quick-counter.net
   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
  facebook.com/watbotchonburi
© Copyright 2018