❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”

 

  แผนอัตรากำลัง 3 ปี


◢ แผนอัตรากำลัง 3 ปี
       แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)
       นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี อบต.วัดโบสถ์

 


◢ รายการอัพเดต

     ส่วนที่ 3 ข้อ1-6 หลักการและเหตุผล1-11
     ส่วนที่ 3 ข้อ7-8 หลักการและเหตุผล12-13
     ส่วนที่ 3 ข้อ8.1โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล14-17
     ส่วนที่ 3 ข้อ8.2วิเคราะกำหนดกรอบอัตรากำลัง 3 ปี18-26
     ส่วนที่ 3 ข้อ9 ภาระค่าใช้จ่าย27-28ใส่ครูด้วย-01
     ส่วนที่ 3 ข้อ9 ภาระค่าใช้จ่าย27-28ใส่ครูด้วย-02
     ส่วนที่ 3 ข้อ9 ภาระค่าใช้จ่าย27-28ใส่ครูด้วย-03
     ส่วนที่ 3 ข้อ9 ภาระค่าใช้จ่าย27-28ใส่ครูด้วย-04
     ส่วนที่ 3 ข้อ10 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลังปี61-63 (หน้า29-33)
     ส่วนที่ 3 ข้อ11 บัญชีแสดงรายการจัดคนลงสู่ตำแหน่ง34-37ใส่ครูด้วย(ไม่มีค่าครองชีพ)-01
     ส่วนที่ 3 ข้อ11 บัญชีแสดงรายการจัดคนลงสู่ตำแหน่ง34-37ใส่ครูด้วย(ไม่มีค่าครองชีพ)-02
     ส่วนที่ 3 ข้อ11 บัญชีแสดงรายการจัดคนลงสู่ตำแหน่ง34-37ใส่ครูด้วย(ไม่มีค่าครองชีพ)-03
     ส่วนที่ 3 ข้อ11 บัญชีแสดงรายการจัดคนลงสู่ตำแหน่ง34-37ใส่ครูด้วย(ไม่มีค่าครองชีพ)-04
     ส่วนที่ 3 ข้อ12-13แนวทางพัฒนาและจรรยาบรรณ
     ส่วนที่ 4 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง61-63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด :
HTML hit counter - Quick-counter.net
   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
  facebook.com/watbotchonburi
© Copyright 2018