❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”

 

 

กฎหมายจัดตั้ง


กฎหมายจัดตั้ง

• พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 อ่านเนื้อหา
• พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 อ่านเนื้อหา
• พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพฯ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562 อ่านเนื้อหา

กฎหมายจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

• พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 อ่านเนื้อหา

กฎหมายจัดตั้ง เทศบาล (ทน. ทม. ทต.)

• พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 อ่านเนื้อหา


กฎหมายจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

• พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 อ่านเนื้อหา 
 

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด :
HTML hit counter - Quick-counter.net
   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
  facebook.com/watbotchonburi
© Copyright 2018