❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”

 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


◢ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


     รายงานการติดตามประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ 2563


     ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
       อบต.วัดโบสถ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

◢ รายการอัพเดต

◢ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

     ส่วนที่ 1
     รายละเอียดโครงการพัฒนา
     สรุปรายงาน
     ประกาศรายงานการติดตามประเมินผลแผน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1


◢ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2
     รายงาน(1)
     รายงาน(2)
     รายงาน(3)
     รายงาน(4)
     รายงานการติดตามประเมินผลแผน 2561
     ตาราง 7 สรุป
     ประกาศรายงานการติดตามประเมินผลแผน ประปีจำ 2561 ครั้งที่ 2

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด :
HTML hit counter - Quick-counter.net
   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
  facebook.com/watbotchonburi
© Copyright 2018