❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”

 

  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย


◢ รายการอัพเดต

◢ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     รายละเอียดประมาณรายจ่าย
◢ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     รายละเอียดประมาณรายจ่าย
◢ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

     รายละเอียดคำแถลง
รายละเอียดประมาณการรายรับ
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
แบ่งตามด้าน
แบ่งตามแผน
รายละเอียดหลักการและเหตุผล -อนุมัติ
รายงานประมาณการรายรับ
รายละเอียดประมาณการรายรับ
ประมาณการรายจ่าย
รายละเอียดรายจ่าย
รายละเอียดประมาณรายรับ
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2562

◢ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

     ประชากร
     คำแถลง ส่วนที่1
     คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 61
     คำแถลงรายรับ 61
     คำแถลงรายจ่าย 61
     ส่วนที่ 2 หลักการและเหตุผล
     บันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน 61
     บันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน 61
     บันทึกหลักการและเหตุผล หน้าลายเซ็นต์นายก 61
     รายงานประมาณการรายรับ % 61
     รายละเอียดประมาณการรายรับ 61
     รายงานประมาณการรายจ่าย % 61
     รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 61
     สแกนหน้าลายเซ็นต์นายก ประกาศใช้ข้อบัญญัติ

 

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด :
HTML hit counter - Quick-counter.net
   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
  facebook.com/watbotchonburi
© Copyright 2018