❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”

 

  รายงานการประชุมสภา


อัพเดต - ประกาศรายงานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ พ.ศ. 2564
สมัยวิสามัญ :
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ดูเอกสาร
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ดูเอกสาร
หนังสือเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ 1/2564  ดูเอกสาร
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ 1/2564  ดูเอกสาร

สมัยสามัญ :
ประกาศเรื่อง ขอขยายเวลาการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ดูเอกสาร
ประกาศเรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 สมัยแรก ดูเอกสาร
นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 ดูเอกสาร
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 ดูเอกสาร
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564  ดูเอกสาร
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564  ดูเอกสาร


ประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ พ.ศ. 2563
สมัยวิสามัญ :

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ดูเอกสาร
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563  ดูเอกสาร
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563  ดูเอกสาร

สมัยสามัญ :
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563  ดูเอกสาร
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ดูเอกสาร
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ดูเอกสาร

ประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ พ.ศ. 2562
สมัยวิสามัญ :
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ดูเอกสาร
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2/2562 ดูเอกสาร
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562  ดูเอกสาร

สมัยสามัญ :
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  ดูเอกสาร
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ดูเอกสาร
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2562  ดูเอกสาร

ประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ พ.ศ. 2561
สมัยวิสามัญ :
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2561 ดูเอกสาร
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561  ดูเอกสาร

สมัยสามัญ :
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2561 ดูเอกสาร
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2/2561  ดูเอกสาร
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561  ดูเอกสาร
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 ดูเอกสาร
รายงานการประชุมสภา สมัยแรก ครั้งที่ 1/2561 ดูเอกสาร


ประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ พ.ศ. 2560
สมัยสามัญ :

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 ดูเอกสาร
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 ดูเอกสาร
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 ดูเอกสาร
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 ดูเอกสาร
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2560 ดูเอกสาร


ประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ พ.ศ. 2559
สมัยวิสามัญ :
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ดูเอกสาร

สมัยสามัญ :
รายงานการประชุมสภาสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙   ดูเอกสาร
รายงานการประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙   ดูเอกสาร
รายงานการประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ดูเอกสาร
รายงานการประชุมสภาสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙   ดูเอกสาร
รายงานการประชุมสภาสมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙   ดูเอกสาร 

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด :
HTML hit counter - Quick-counter.net
   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
  facebook.com/watbotchonburi
© Copyright 2018