❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”

 

  ข่าวสารและประชาสัมพันธ์


วันต่อต้านยาเสพติดโลก✋🏻 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

"International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking" หรือ "World Drug Day" ถือเป็นหนึ่งในวันสำคัญที่กำหนดขึ้นเพื่อให้คนทั่วโลกได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด

โดยตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน 2530 เป็นวันยาเสพติดโลกครั้งแรก ทั้งนี้ในประเทศไทย ทางรัฐบาลได้กำหนดนโยบายขึ้น โดยมียุทธศาสตร์หลักอย่าง “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” ในการขับเคลื่อนและดำเนินงาน ผ่านการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งจัดกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนทั้งระดับครอบครัว สถานศึกษา และสังคมได้ตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพติด

🌟 คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2567
“ รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา ”


อัพเดตเมื่อ 26 มิถุนายน 2567

เนื้อหาต้นฉบับ : Facebook

แนะนำ : Facebook Watbotchonburi

 

  

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :

   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
☎ โทรศัพท์ 
0-3816-3104-5
☰ โทรสาร 0-3816-3105
 อีเมล์ Saraban_06200613@dla.go.th, 
watbotchonburi@gmail.com