❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”

 

  ข่าวสารและประชาสัมพันธ์


ราคารับซื้อขยะ โครงการธนาคารขยะ
📣ราคาขยะ ณ วันที่รับซื้อ 27 พค 67 👇👇👇
พลาสติกใส 14 บาท
พลาสติกใสแกะ 16 บาท
เหล็กบาง 10 บาท
เหล็กหนา 12 บาท
พลาสติกรวม 4 บาท
ขวดรวม 0.5 บาท
ขวดแยก 1.50 บาท
กล่องลัง 4 บาท
เศษกะดาษ 2 บาท
กระดาษขาวดำ 5 บาท
อลูมิเนียม 40 บาท
ลีโอลังละ 13 บาท
ช้างลังละ 16 บาท
สุราขาวเล็ก 22 บาท
สุราขาวใหญ่ 15 บาท
หงกลม 18 บาท
หงแบน 15 บาท


อัพเดตเมื่อ 24 พฤษภาคม 2567

เนื้อหาต้นฉบับ : Facebook

แนะนำ : Facebook Watbotchonburi

 

  

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :

   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
☎ โทรศัพท์ 
0-3816-3104-5
☰ โทรสาร 0-3816-3105
 อีเมล์ Saraban_06200613@dla.go.th, 
watbotchonburi@gmail.com